Fyzikální úprava vody


Magnetické úpravny vody Krafting® změkčují tvrdou vodu, „maskují chemickou tvrdost vody“, působením magnetického pole na kladné a záporné ionty solí rozpuštěných ve vodě.

FYZIKÁLNÍ ÚPRAVA VODY MAGNETICKÝM POLEM – ÚČINKY

  • magnetická úprava vody odstraňuje problém s tvrdou vodou
  • zabraňuje usazování vodního kamene
  • odstraňuje už usazený vodní kámen
  • ponechává ve vodě všechny potřebné minerály
  • pozitivně působí na rychlost růstu, bohatost a odolnost rostlin

MAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY – ZMĚKČENÍ TVRDÉ VODY

Voda se upravuje – změkčuje průtokem magnetickou komorou přístroje, který je možný v obou směrech a přístroj spolehlivě pracuje v libovolně namontované poloze, tj. svislé, vodorovné nebo šikmé.
Změkčení vody nastává po fyzikální stránce (uspořádání častic), po chemické stránce se složení vody nemění! Přístrojem se do upravované vody žádné chemické přísady nepřidávají, ani se z ní nic neodebírá. Původní chemické komponenty jsou nezměněné, tj. obsah minerálů je zachován ve stejném poměru v jakém byl před průchodem komorou přístroje. Mění se pouze krystalická soustava vápenatých sloučenin. I velmi tvrdá voda se chová jako měkká.

JAK Krafting® FUNGUJE

Magnetické úpravny vody Krafting® vytvářejí silné magnetické pole, které působí na procházející náboje a tím dochází k uvolňování iontů z vazby na molekuly vody. Po průtoku kapaliny magnetickou komorou přístroje se vytvoří z ochuzených vápenatých složek v ní rozpuštěných mikroskopicky jemné krystalky aragonitu, které mají rozdílnou krystalickou soustavu a velikost než původní krystaly vapence (vodního kamene), takže už nevytváří inkrustaci – vodní kámen.

Po instalaci magnetické úpravny je růst nových nánosů vodního kamene ukončen.

Krafting® ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

Pokud se mikrokrystalky aragonitu, poháněné velkou rychlostí vody, dostanou do kontaktu s usazeným vodním kamenem, postupně ho jako abrazivo obrušují a přeměňují na jemný mikroskopický kal, který se dá ze zařízení či systému vypustit – odkalit.
To je jednoduchý a vysoce účinný princip čištění potrubí, boilerů, radiátorů, průtokových ohřívačů, ochrany teplovodních kotlů, topenářských, klimatizačních a teplárenských zařízení a výměníků, atd.