FAQ – časté otázky

Jsou MÚ vhodné na všechny druhy (materiály) potrubí (rozvodů) ?

Ano, ale je nutné správně kombinovat materiály MÚ a potrubí. Na ocelové potrubí není vhodné montovat mosazné úpravny, ale pouze nerezové, nebo ocelové.

Je účinnost závislá na průtoku

Není. MÚ KRAFTING® fungují i od malých průtočných rychlostí.

Jak dlouho vydrží voda upravená

Cca 12-24 hodin – závisí to na skladbě a kombinaci minerálů obsažených ve vodě. Ideální je aby upravená voda opustila vodovodní řád do 4-6h od upravení.

Může se ucpat potrubí kvůli uvolňování inkrustátů po namontování MÚ ?

Ne. Zpravidla se jedná o rozpouštění v podobě mikroskopicky jemných krystalků.

Jaké jsou tlakové ztráty ?

Tlakové ztráty jsou minimální. Máme je zpracované a k dispozici.

Jak daleko v metrech může být úpravna instalována před spotřebiče (odběrná místa)

V průtočných systémech tak daleko, aby se sloupec upravené vody ideálně v době do 12 hodin posunul od MÚ k poslednímu odtokovému místu. V zařízení, kde dochází k tepelnému přestupu, pak co nejblíže před takové zařízení.

Je lepší jedna centrální úpravna, nebo více menších

Záleží na vzdálenosti od úpravny k nejvzdálenějšímu místu/technologii kterou chcete chránit. V bytových jednotkách, kde jsou rozvody vody krátké do 5m většinou stačí jedna 3/4″ úpravna. Pokud jsou v daném místě extrémně špatné podmínky je vhodné namontovat malé úpravny před pračku, myčku, průtokový ohřívač. V rodinných domech je vhodné montovat hlavní úpravnu co nejblíže prvnímu rozvětvení a podle délky potrubí i menší úpravny před náchylné spotřebiče (pračka, myčka, kotel). Speciálně se řeší úprava vody teplé vody, při použití bojleru. Pokud používáte cirkulaci teplé vody zařazuje se jedna menší úpravna do cirkulačního okruhu. Pokud ne je potřeba namontovat kromě centrální úpravny jednu menší na výstup teplé vody z bojleru.

Jakou zvolit úpravnu vody

Úpravnu vody volte stejné průtočné světlosti jako je průtočná světlost potrubí na které ji chcete instalovat. Tj na 1/2″ potrubí zvolíme úpravnu 1/2″, na 1″ potrubí 1″ úpravnu. Před pračku, myčku nádobí zvolíme 1/2″ úpravnu s 3/4″ závitem.