Účinky tvrdé vody


Máte-li tvrdou vodu začněte to co nejdříve řešit a zvolte vhodnou úpravnu vody

Spodní voda – povrchová voda

Obecně platí, že povrchová voda je měkčí než voda spodní. Pokud je podloží přes které srážky prosakují bohaté na vápník a hořčík je spodní voda tvrdá. Pokud je podloží tvořené žulou či písčitými horninami pak je voda měkká.

Jak se stane z původní měkké dešťovky voda tvrdá?

Prosakováním dešťových srážek různými horninami dochází vlivem CO2 obsaženým ve vodě k rozpouštění minerálů převážně vápníku a hořčíku. Vzniklý hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 nebo hydrogenuhličitan hořečnatý Mg(HCO3)2 existuje v roztoku ve formě oddělených iontů různých nábojů (Ca++)/(Mg++) a (HCO3)-.

Krafting® a tvrdá voda – fyzikální úprava vody

– Magnetické úpravny vody Krafting® vytvářejí silné magnetické pole, které působí na procházející náboje a tím dochází k uvolňování iontů z vazby na molekuly vody. Uvolněné kladně a záporně nabité ionty se spolu střetávají a vytvářejí neškodné, velmi jemné krystalky aragonitu CaCO3 s mnohem pevnější vazbou než je vazba na molekuly vody. Aragonit je uhličitan vápenatý, který krystalizuje v kosočtverečné soustavě a vytváří krystalky jehlicovitého tvaru s nulovou schopnosti se shlukovat. Při utváření aragonitových krystalků se uvolňuje opět CO2 proto se takto upravená voda vlastnostmi podobá klasické dešťovce která má schopnost rozpouštět již usazené nánosy vápníku – vodního kamene.

– Pokud už je vodní kámen usazený, působením upravené vody je postupně rozpuštěn a v podobě mikroskopických částic odplaven. Tento proces je postupný a trvá až několik měsíců podle tloušťky nánosu usazeného vodního kamene (rozvody vody, topné spirály…).

Tvrdá voda určená k pití

Tvrdá voda pokud jí pijeme je pro většinu z nás zdraví neškodné a dodává nám potřebné mineraly jako vápník a hořčík. Tento fakt však sotva uspokojí ty majitele domácností, kteří skutečně znají, co je to žít s tvrdou vodou. Voda, která vtéká do domácnosti, se totiž v dnešní době díky kupování balené vody z 99% používá na něco jiného, než jako pitná voda.

V případě tvrdé vody tedy není bezprostředně v ohrožení vaše zdraví, ale jinak takřka vše, co s takovou vodou přijde do styku. Mezi nejpostiženější místa patří topná tělesa bojlerů, praček, kotlů a teplosměnné plochy průtokových ohřívačů, které vodní kámen obaluje a zabraňuje tak prostupu tepla do vody.

Z těchto důvodů rostou vaše náklady za ohřev vody, vyprání, použití myčky, topení, nadměrné dávky pracích a čístících prostředků včetně mýdla, a změkčovací chemie.