Instalace úpravny vody Krafting®

  • Montáž úpravny doporučujeme svěřit odborné firmě, aby nedošlo k narušení těsnosti výrobku, nebo jinému poškození neodbornou manipulací.
    Toto není podmínkou pro montáž před pračku či myčku nádobí ( každý zvládne doma sám ).
  • Při montáži nepoužívejte konopí ani silikony, ale pouze přiložené těsnění, případně teflon, nebo Loctite 55 závitové těsnící vlákno.
  • Krafting® lze instalovat v libovolné poloze před každý spotřebič nebo technické zařízení – celek, které chceme chránit před tvrdou vodou a usazováním vodního kamene. Zařízení je obousměrné, nezáleží tedy na jeho stranové orientaci.
  • V přívodním vodovodním potrubí doporučujeme instalovat zařízení za vodoměry, domácí vodárny, sací koše, nebo nádrže čerpadel.
  • Úpravna se instaluje na přívod vody do kotlů, bojlerů a průtokových ohřívačů.
  • Při použití pro kapaliny bez mechanických a feromagnetických nečistot v uzavřených systémech je vhodné doplnit magnetické zařízení odkalovacím filtrem.
  • Před úpravny vody Krafting® doporučujeme předřadit filtr hrubých nečistot.

DŮLEŽITÉ! – po instalaci našich magnetických úpraven nechte před použitím odtéct vodu alespoň po dobu 5 minut

DOPORUČENÍ: pokud je voda kterou chcete upravovat velmi tvrdá je mnohem účinnější namontovat menší úpravny před jednotlivé spotřebiče, než jednu větší centrálně. To samé platí i v případě že vzdálenost od úpravny k spotřebním místům nebo spotřebičům které chcete chránit je příliš velká. Pro konzultaci volejte +420 603 886 969, +420 606 755 852, nebo pište na info@krafting.cz. Případně použijte náš kontaktní formulář

Účinnost klesá se vzdáleností od úpravny a časem.